Επισκόπηση παιδαγωγικού πακέτου ΕΕ για εκπαιδευτικούς

Καλώς ορίσατε σε αυτό το Παιδαγωγικό πακέτο για εκπαιδευτικούς, το οποίο δημιουργήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε στενή συνεργασία με εκπαιδευτικούς και ειδικούς στον τομέα της εκπαίδευσης.

Το πακέτο είναι μια συλλογή έτοιμων για χρήση διδακτικών και μαθησιακών πόρων που στοχεύουν να αυξήσουν την ευαισθησία των νέων Ευρωπαίων ηλικίας 11-15 ετών σχετικά με τη σημασία των τροφίμων και της γεωργίας για την Ευρώπη. Καταδεικνύει επίσης πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), χάρη στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της, επιτρέπει στους γεωργούς της ΕΕ να διασφαλίσουν έναν σταθερό, ασφαλή και οικονομικά προσιτό εφοδιασμό τροφίμων για πάνω από 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους και να κερδίσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα κατά τη διαδικασία αυτή.

Πρόσφατες μελέτες κατέδειξαν ότι οι αστικοί πληθυσμοί της ΕΕ, και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, αισθάνονται αποσυνδεδεμένοι από τη γεωργία ως πηγή της τροφής τους. Επίσης, αγνοούν τον ευρύτερο ρόλο που διαδραματίζουν οι γεωργοί στην κοινωνία και την οικονομία μας, όχι απλά παρέχοντας τρόφιμα, αλλά επίσης προστατεύοντας το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, καθώς και διασφαλίζοντας τη ζωτικότητα της ευρωπαϊκής υπαίθρου και των αγροτικών περιοχών. Αυτό το παιδαγωγικό πακέτο δημιουργήθηκε ως απάντηση σε αυτή την αποσύνδεση. Με μια επιλογή ποικίλων και συμπληρωματικών εργαλείων και δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές τους να διερευνήσουν τρία συναφή και επίκαιρα θέματα: τρόφιμα, περιβάλλον και ύπαιθρος. Το παιδαγωγικό πακέτο δεν επιδιώκει να παράσχει εργαλεία για τη διδασκαλία της πολιτικής της ΕΕ σε μαθητές, αλλά να τους δείξει πώς η γεωργία ωφελεί όλους τους πολίτες.

ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ

Το παιδαγωγικό πακέτο για εκπαιδευτικούς ξεκινάει με ένα υπόδειγμα μαθήματος που προβάλλει ένα βίντεοκλίπ κινούμενων σχεδίων το οποίο παρουσιάζει το θέμα της ευρωπαϊκής γεωργίας με διασκεδαστικό τρόπο. Εναλλακτικά, οι εκπαιδευτικοί μπορεί να προτιμήσουν να ετοιμάσουν και να χρησιμοποιήσουν μια παρουσίαση διαφανειών ως συμπληρωματικό μάθημα.

Υπάρχει μια ενότητα για καθένα από τα τρία θέματα:

ΤΡΟΦΙΜΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΠΑΙΘΡΟΣ

Κάθε ενότητα περιέχει

  • Μια σύντομη ΕΙΣΑΓΩΓΗ για τους εκπαιδευτικούς, όπου περιγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι και περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι για τους πόρους
  • ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με μαθησιακές δραστηριότητες για μαθητές
  • Ένα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ για μαθητές, όπου προτείνεται ένα διαθεματικό έργο επάνω στο αντικείμενο της ενότητας
  • Παρέχονται επίσης ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΟΡΟΙ στους εκπαιδευτικούς

Το σχέδιο του μαθήματος

Κάθε ενότητα μπορεί να ξεκινήσει με ένα 45λεπτο υπόδειγμα μαθήματος που θα αναφέρεται στο βιντεοκλίπ των κινούμενων σχεδίων ή στην παρουσίαση διαφανειών – ανάλογα με την επιλογή του εκπαιδευτικού. Ο στόχος του αρχικού μαθήματος είναι να προωθήσει τη συμμετοχή και την ενασχόληση των μαθητών με το θέμα και να καθορίσει το πλαίσιο για περαιτέρω δραστηριότητες (π.χ. δραστηριότητες με φύλλα εργασίας ή έργο). Το βιντεοκλίπ των κινούμενων σχεδίων δείχνει πώς η γεωργία βρίσκεται στο κέντρο της ζωής μας και αναδεικνύει το έργο των γεωργών στην ΕΕ, με τη στήριξη της ΚΑΠ. Η παρουσίαση διαφανειών δίνει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα, σε ορισμένα σημεία, να υπεισέλθουν σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα φύλλα εργασίας για δραστηριότητες

Μετά το αρχικό μάθημα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει από τις μαθησιακές δραστηριότητες κάθε ενότητας. Ο στόχος των φύλλων εργασίας είναι να επιτραπεί στους μαθητές να διερευνήσουν διάφορα θέματα που συνδέονται με τα τρόφιμα, το περιβάλλον και την ύπαιθρο. Αυτά αναφέρονται σε πολλές από τις παραμέτρους που τονίζονται στο βιντεοκλίπ κινούμενων σχεδίων και την παρουσίαση των διαφανειών. Κάθε μαθησιακό φύλλο εργασίας για δραστηριότητες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά, ενώ όλα τα φύλλα εργασίας είναι σε μορφή έτοιμη για φωτοτυπία. Ένα φύλλο εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μία διδακτική ώρα ή ως σύνδεσμος στις θεματικές ενότητες διδασκαλίας του εκπαιδευτικού για αρκετές διδακτικές ώρες.

Το έργο

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει μια πρόταση έργου (σε μορφή έτοιμη για φωτοτυπία). Ο στόχος του έργου είναι να απασχολήσει τους μαθητές μακροπρόθεσμα, εκτός περιβάλλοντος σχολικής αίθουσας, και να τους βοηθήσει να ζωντανέψουν την έννοια της γεωργίας και της γεωργικής εκμετάλλευσης. Κάθε έργο χρησιμοποιεί τα θέματα που θίγονται στο βιντεοκλίπ κινούμενων σχεδίων, την παρουσίαση των διαφανειών και τις δραστηριότητες της ενότητας, και περιλαμβάνει την πιθανότητα μιας επίσκεψης σε ένα αγρόκτημα ή μια λαϊκή αγορά. Υπάρχουν εκατοντάδες αγροκτήματα σε όλη την ΕΕ που ανοίγουν τις πόρτες τους για σχολικές επισκέψεις, επιτρέποντας σε παιδιά και νέους να αποκτήσουν άμεση εμπειρία πάνω στη λειτουργία μιας γεωργικής εκμετάλλευσης και τις δραστηριότητές της. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να αναζητήσουν ανοιχτά αγροκτήματα στην περιοχή και να τα επισκεφτούν με την τάξη τους.

Μια εργασία μπορεί να ξεκινήσει στην τάξη και μετά να ερευνηθεί και να αναπτυχθεί από τους μαθητές για μερικές εβδομάδες ή και για ολόκληρο σχολικό τρίμηνο –ανάλογα με το πώς εξυπηρετείται καλύτερα η τάξη και η διδακτέα ύλη του μαθήματος. Κάθε έργο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από έναν εκπαιδευτικό είτε ως διαθεματικό έργο που περιλαμβάνει ένα φάσμα πιθανών θεμάτων.

Αναλυτικότερα:

ΤΡΟΦΙΜΑ

Εισαγωγή

Φύλλα εργασίας

Έργο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εισαγωγή

Φύλλα εργασίας

Έργο

ΥΠΑΙΘΡΟΣ

Εισαγωγή

Φύλλα εργασίας

Έργο

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ

Το πακέτο έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ευέλικτο. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν τα εργαλεία ή τις δραστηριότητες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν. Το σχέδιο μαθήματος, το βιντεοκλίπ κινούμενων σχεδίων, η παρουσίαση των διαφανειών, οι δραστηριότητες στην αίθουσα της τάξης και το έργο μπορούν να συνδυαστούν και να προσαρμοστούν, ανάλογα με την επιθυμία του εκπαιδευτικού και με το συγκεκριμένο διδακτικό θέμα. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν μερικά εργαλεία και από τις τρεις ενότητες ή να συνδυάσουν μια επιλογή στοιχείων κατάλληλων για την ηλικία και τις ικανότητες  των μαθητών τους και της συγκεκριμένης διδακτέας ύλης.

Το πακέτο προσφέρει σε νέους ανθρώπους την ευκαιρία να συμμετέχουν σε πρακτικές δραστηριότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διδακτικών πεδίων, π.χ. γεωγραφία, θετικές επιστήμες, ιθαγένεια, οικονομικά, ευρωπαϊκές σπουδές, οικιακή οικονομία, γεωργικές επιστήμες, ΤΠΕ και κοινωνικές επιστήμες (ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός). Ταυτόχρονα, δίνει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να βοηθήσουν τους μαθητές τους να διακρίνουν τη σύνδεση μεταξύ των διδακτικών τους πεδίων και του καθενός από τα τρία βασικά θέματα: τρόφιμα, περιβάλλον και ύπαιθρος.

Ελπίζουμε ότι η χρήση του πακέτου θα είναι τόσο ενδιαφέρουσα όσο & διασκεδαστική
για εσάς και τους μαθητές σας!

Πρόσθετοι Πόροι

Χάρτης

Γλωσσάρι

Βιντεοκλίπ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε Παιδαγωγικό Πακέτο ΕΕ (από Γενική Δ/νση Γεωργίας)