Στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής της σε επίπεδο επικοινωνίας & ενημέρωσης  των εμπλεκομένων στον πρωτογενή και αγροδιατροφικό τομέα της χώρας, η GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στοχεύει συστηματικά στην άρτια ενημέρωση των Ελλήνων παραγωγών και όλων των ενδιαφερομένων σε σχέση με τις εξελίξεις που αφορούν την ΚΑΠ.

Τα τελευταία χρόνια, σχεδιάζει και υλοποιεί έργα δράσεων Επικοινωνίας & Ενημέρωσης για την ΚΑΠ, με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας & Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: το ΓΑΙΑ CAP (2016-2017), το 2CAP-Capitalizing the CAP (2017-2018) και το CAP Forward (2019-2020).

Κατά το τρέχον έτος (2020-2021), υλοποιούμε το έργο  CAP3D – KAΠ για Οικονομική, Περιβαλλοντική & Κοινωνική Βιωσιμότητα που έχει ως στόχο να επηρεάσει τη γνώση, τη στάση και τη συμπεριφορά των παραγωγών, των φορέων της υπαίθρου και του ευρύτερου κοινού – μεταξύ των οποίων παιδιά σχολικής ηλικίας και οι δάσκαλοί τους, σε σχέση με τη συμβολή της ΚΑΠ στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα της ελληνικής και ευρωπαϊκής γεωργίας.

Η δράση CAP3D Farm2School του έργου αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με τη σημασία και τη συμβολή της ΚΑΠ στη βιωσιμότητα της αγροδιατροφής σε Ελλάδα και ΕΕ και ειδικότερα, στην παραγωγή επαρκών, ποιοτικών, ασφαλών και περιβαλλοντικά-κλιματικά φιλικών προϊόντων.

Μέσα από τη δράση θα επιδιωχθεί η μετάδοση με απλουστευμένο και βιωματικό τρόπο εννοιών γύρω από τη γεωργική παραγωγή, τη διατροφή, την υγεία, το περιβάλλον και την ύπαιθρο, ώστε να εμπεδωθεί ο ρόλος της ΚΑΠ στην προώθηση των τριών  διαστάσεων της βιωσιμότητας (οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής) από τη σχολική κοινότητα.

Για τους σκοπούς της δράσης θα αξιοποιηθεί, επιπλέον του πρωτότυπου περιεχομένου, και το διαθέσιμο παιδαγωγικό υλικό της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους δασκάλους σχετικά με την ΚΑΠ (συλλογή εκπαιδευτικών και μαθησιακών πηγών έτοιμων για χρήση).

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρία MedCulture.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Θα γίνει παρουσίαση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και θεματικά εργαστήρια, που θα αφορούν την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση της ΚΑΠ.

Αναμένεται ότι οι εκπαιδευτικοί θα μεταφέρουν τη γνώση και στους μαθητές, πολλαπλασιάζοντας έτσι τον αριθμό των εν δυνάμει «επωφελούμενων» εμπλεκόμενων.

Δημιουργία πρότυπου σχολικού λαχανόκηπου και διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων για μαθητές

Στη δημιουργία του πρότυπου σχολικού λαχανόκηπου θα συμμετέχουν μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού, αλλά και γενικότερα η σχολική κοινότητα (δάσκαλοι, γονείς). Παράλληλα, θα διοργανωθούν θεματικά εργαστήρια για τις «πράσινες & έξυπνες» καλλιεργητικές πρακτικές, καθώς και για τα οφέλη υιοθέτησης υγιεινών διατροφικών συνηθειών.

Για την ενίσχυση των αποτελεσμάτων, προβλέπεται η σύνταξη και διανομή ενός πλήρους και αναλυτικού εγχειριδίου με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τους άξονες της δράσης, το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και τη δημιουργία, φροντίδα και συντήρηση ενός πρότυπου σχολικού λαχανόκηπου.

Δείτε το Σχολικό εγχειρίδιο εδώ