Στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής της σε επίπεδο επικοινωνίας & ενημέρωσης  των εμπλεκομένων στον πρωτογενή και αγροδιατροφικό τομέα της χώρας, η GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στοχεύει συστηματικά στην άρτια ενημέρωση των Ελλήνων παραγωγών και όλων των ενδιαφερομένων σε σχέση με τις εξελίξεις που αφορούν την ΚΑΠ.

Τα τελευταία χρόνια, σχεδιάζει και υλοποιεί έργα δράσεων Επικοινωνίας & Ενημέρωσης για την ΚΑΠ, με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας & Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: το ΓΑΙΑ CAP (2016-2017), το 2CAP-Capitalizing the CAP (2017-2018) και το CAP Forward (2019-2020).

Κατά το τρέχον έτος (2020-2021), υλοποιούμε το έργο  CAP3D – KAΠ για Οικονομική, Περιβαλλοντική & Κοινωνική Βιωσιμότητα που έχει ως στόχο να επηρεάσει τη γνώση, τη στάση και τη συμπεριφορά των παραγωγών, των φορέων της υπαίθρου και του ευρύτερου κοινού – μεταξύ των οποίων παιδιά σχολικής ηλικίας και οι δάσκαλοί τους, σε σχέση με τη συμβολή της ΚΑΠ στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα της ελληνικής και ευρωπαϊκής γεωργίας.

Η δράση CAP3D Farm2School του έργου αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με τη σημασία και τη συμβολή της ΚΑΠ στη βιωσιμότητα της αγροδιατροφής σε Ελλάδα και ΕΕ και ειδικότερα, στην παραγωγή επαρκών, ποιοτικών, ασφαλών και περιβαλλοντικά-κλιματικά φιλικών προϊόντων.

Μέσα από τη δράση θα επιδιωχθεί η μετάδοση με απλουστευμένο και βιωματικό τρόπο εννοιών γύρω από τη γεωργική παραγωγή, τη διατροφή, την υγεία, το περιβάλλον και την ύπαιθρο, ώστε να εμπεδωθεί ο ρόλος της ΚΑΠ στην προώθηση των τριών  διαστάσεων της βιωσιμότητας (οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής) από τη σχολική κοινότητα.

Για τους σκοπούς της δράσης θα αξιοποιηθεί, επιπλέον του πρωτότυπου περιεχομένου, και το διαθέσιμο παιδαγωγικό υλικό της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους δασκάλους σχετικά με την ΚΑΠ (συλλογή εκπαιδευτικών και μαθησιακών πηγών έτοιμων για χρήση).

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρία MedCulture.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Θα γίνει παρουσίαση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και θεματικά εργαστήρια, που θα αφορούν την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση της ΚΑΠ.

Αναμένεται ότι οι εκπαιδευτικοί θα μεταφέρουν τη γνώση και στους μαθητές, πολλαπλασιάζοντας έτσι τον αριθμό των εν δυνάμει «επωφελούμενων» εμπλεκόμενων.

Δημιουργία πρότυπου σχολικού λαχανόκηπου και διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων για μαθητές

Στη δημιουργία του πρότυπου σχολικού λαχανόκηπου θα συμμετέχουν μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού, αλλά και γενικότερα η σχολική κοινότητα (δάσκαλοι, γονείς). Παράλληλα, θα διοργανωθούν θεματικά εργαστήρια για τις «πράσινες & έξυπνες» καλλιεργητικές πρακτικές, καθώς και για τα οφέλη υιοθέτησης υγιεινών διατροφικών συνηθειών.

Για την ενίσχυση των αποτελεσμάτων, προβλέπεται η σύνταξη και διανομή ενός πλήρους και αναλυτικού εγχειριδίου με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τους άξονες της δράσης, το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και τη δημιουργία, φροντίδα και συντήρηση ενός πρότυπου σχολικού λαχανόκηπου.

Δείτε το Σχολικό εγχειρίδιο εδώ

Εκπαιδευτικό σεμινάριο

Η GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ενημερώνει τη σχολική κοινότητα για τη συμβολή της ΚΑΠ στη βιώσιμη γεωργία και αγροδιατροφή

Την  Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με θέμα «Η σημασία του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και ο Σχολικός Κήπος» που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, οι οποίοι ασχολούνται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με τη σημασία και τη συμβολή της ΚΑΠ στη βιωσιμότητα της αγροδιατροφής σε Ελλάδα και ΕΕ και ειδικότερα, στην παραγωγή επαρκών, ποιοτικών, ασφαλών και περιβαλλοντικά-κλιματικά φιλικών προϊόντων.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της δράσης Farm2School του προγράμματος ΚΑΠ3D (KAΠ για οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα), το οποίο υλοποιεί η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στον τομέα της αγροδιατροφής και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε σχέση με τη διαχρονική συμβολή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής σε κάθε μία και σε όλες μαζί συνδυαστικά τις διαστάσεις της βιωσιμότητας, μέσα από μέτρα και εργαλεία πολιτικής που ανταποκρίνονται σε σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και προτεραιότητες.

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία Med Culture.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν οι Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας  Διεύθυνσης Γ΄ Αθήνας κα Ελένη Νιάρχου και κα Ιωάννα Ντίνου.

Πριν τις παρουσιάσεις των ομιλητών, οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε ένα σύντομο γύρο ερωτήσεων προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσεών τους επί των θεμάτων του σεμιναρίου. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες, είχαν ελάχιστες γνώσεις σε σχέση με την  Κοινή Αγροτική Πολιτική και τη συμβολή της στη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και αγροδιατροφής, ενώ υπήρχε δυσκολία να αναγνωριστεί το ευρωπαϊκό λογότυπο που υποδηλώνει το «βιολογικό προϊόν» στο ράφι. Ωστόσο, μετά το πέρας του σεμιναρίου η γνώση αυτή ενισχύθηκε, ενώ αναμένεται να μεταφερθεί από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς στη μαθητική κοινότητα, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση τόσο των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ευρωπαίοι και Έλληνες γεωργοί και τα αγροδιατροφικά συστήματα όσο και του ρόλου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην αντιμετώπισή τους.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου έγιναν οι ακόλουθες παρουσιάσεις:

Η κα Έλλη Τσιφόρου, Γενική Διευθύντρια της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, παρουσίασε τους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος «ΚΑΠ3D – Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) για οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα» το οποίο αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο της ΚΑΠ για τη στήριξη του πρωτογενoύς τομέα. Στη συνέχεια, η κα Τσιφόρου ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τον ρόλο του ευρωπαϊκού πρωτογενούς τομέα και της ΚΑΠ στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας και τις νέες πολιτικές της ΕΕ για τον «πράσινο» μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα.

Ο κ. Ιωάννης Καραστέργιος, Γεωπόνος MSc – Γεωργικός Σύμβουλος, Ιδιοκτήτης & Γενικός Διευθυντής της AGRONOMIA, παρουσίασε κύριες έννοιες που σχετίζονται με την ευφυή γεωργία, που αποτελεί τον καταλύτη για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Απτό παράδειγμα εφαρμογής είναι το πρωτοπόρο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense (Γίνετε πρωτοπόροι της ευφυούς γεωργίας στην Ελλάδα | gaiasense), μέσω του οποίου με λιγότερες εισροές επιτυγχάνονται μεγαλύτερες στρεμματικές αποδόσεις με καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο κ. Καραστέργιος μίλησε και για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών και την κατάταξη της μεθόδου σε σχέση με άλλους δύο τρόπους καλλιέργειας, τη Βιολογική και τη Συμβατική.

Στη συνέχεια ο κ. Ιωάννης Πάζιος, Γενικός Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ένωση Μεσσηνίας», μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί και τον κομβικό ρόλο των αγροτικών συνεταιρισμών απέναντι στην πρόκληση της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα υιοθετώντας καινοτόμες μεθόδους παραγωγής, όπως η ευφυής γεωργία. Επίσης, τόνισε την ιδιαιτέρως μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν οι αγρότες προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί και ταυτόχρονα να εξασφαλίζουν στον καταναλωτή ασφαλή, ποιοτικά και υγιεινά προϊόντα.

Ο κ. Γεώργιος  Βεηκωντής, Γεωπόνος MSc – Επιθεωρητής Αγρο-διατροφικών Συστημάτων Ασφάλειας και Ποιότητας, μίλησε για την έννοια της ποιότητας και της ασφάλειας  των αγροτικών προϊόντων,  από το χωράφι έως το ράφι και πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε στην αγορά τα πιστοποιημένα Ευρωπαϊκά ποιοτικά προϊόντα (Βιολογικά Προϊόντα, ΠΟΠ, ΠΓΕ – Ολοκληρωμένης Διαχείρισης).

Τέλος, ο  κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Γεωπόνος  MSc , από την εταιρία Med Culture και το δίκτυο Open Farm, συνέδεσε όλα τα παραπάνω με τον ρόλο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και του σχολικού κήπου στη διατροφική κουλτούρα των παιδιών. Επιπλέον,  παρουσίασε το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο της δράσης Farm2School με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τους άξονες της δράσης, το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και τη δημιουργία, φροντίδα και συντήρηση ενός σχολικού λαχανόκηπου.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο παρακολούθησαν συνολικά 81 άτομα μέσω της πλατφόρμας Webex.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να το αξιολογήσουν.

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν προέκυψε πως:

  • Οι περισσότεροι συμμετέχοντες/εκπαιδευτικοί δεν είχαν παρακολουθήσει κάποιο αντίστοιχο σεμινάριο σχετικά με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και τον ρόλο των αγροτών στον αγροδιατροφικό τομέα.
  • Το σεμινάριο, η θεματολογία, όσο και οι ομιλητές αξιολογήθηκαν ιδιαίτερα θετικά
  • Θεωρούν ότι η συμμετοχή τους σε αυτό το σεμινάριο θα διευκολύνει τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς τους σχεδιασμούς.
  • Τέλος, θα ήθελαν να ενημερωθούν περαιτέρω και να συμμετάσχουν και σε αντίστοιχα βιωματικά εργαστήρια.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο εδώ

Φωτογραφικό Υλικό

Σχολικός Λαχανόκηπος

Σύντομα θα δημιουργήσουμε έναν όμορφο και παραγωγικό σχολικό λαχανόκηπο σε δημοτικό σχολείο της Δυτικής Αττικής!